מבנה הגן

 

צוות הגן

 

משחק חופשי בגן ובחצר

 

תנועה, ריקוד ומוסיקה בגן

 

יוגה בגן

 

יצירה והתנסויות סנסומוטוריות

 

שבת בגן

טיולים רגליים

 

טיולים רגליים

 

ימי הולדת בגן